جدیدترین API ربات نکست پست نسخه 1.0.5

Version 1.0.5 - 7.02.2020 - New workaround for usertags in stories

- UPDATE: Mention a user in stories without a caption (stories sticker)

Update this files with new ones from download:
/instagram-php/src/Request/Internal.php

If you are using our 2FA mod, don't forget about Step 3 in digital tutorial.

در صورت نیاز به پشتیبانی می توانید با شماره های ذکر شده در سایت تماس بگیرید.

افزودن به لیست علاقه
45000 تومان – خرید
همین حالا تماس بگیرید