افزودن دکمه تمدید و تاریخ انقضای حساب به منوی بالا نکست پست

افزونه تمدید نکست پست

با سلام
بنابه درخواست کاربر محترم نکست پست آموزش اضافه کردن دکمه تمدید و تاریخ انقضای حساب در این محصول ارایه شده است.
شما پس از خرید این محصول میتوانید با آموزش قرار داده شده این امکان را ربات نکست پست خود اضافه نمایید.

خرید