افزونه دایرکت هدفمند نکست پست | Auto Direct Targeted

افزونه دایرکت هدفمند نکست پست

 

حالا شما می توانید پیام های مستقیم را به کاربران instagram که بر اساس هشتگ ها، مکان ها یا نامهای کاربری خاص انتخاب می کنید ارسال کنید.

 

65000 تومان – خرید