حالت تاریک بخش کاربری + تابع تنظیمات زمان + سوئیچ

حالت تاریک نکست پست

هنگامی که در شب کار می کنید، مقدار زیادی رنگ سفید برای چشم شما بد است. اما اگر ما حالت تاریک را برای Nextpost ایجاد کنیم و زمان را برای این دوره تعیین کنیم. با استفاده از این ویرایش، می توانید Mod Dark Side را فعال کنید، سبک CSS خاصی را تنظیم کنید و تنظیمات زمان را فعال کنید.

نصب به صورت رایگان برای خریداران انجام میشود
850,000 ریال – خرید